Hob Gods AS -  Møre


Adresse og kontaktinfo

Rørgata 13
6517 Kristiansund

Tlf: 934 36 190

 

 

 

 

 



Virksomhet

  • Stykkgodsdistribusjon
  • Ferskvaredistribusjon
  • Terminal med lokale
    godsruter på Nord-Møre
  • Trafikkbiler mellom Møre og Trøndelag
  • Trafikkbiler mellom Møre og Oslo/Østlandet
  • Terminaldrift og distribusjon i Molde
  • Containerbil
  • Trekketjenester

Regionleder

wall_it_norway Instagram user followers - Picuki.com

Maria Austheim
Tlf: 934 36 167
E-post: 
maria.austheim@hob-gods.no

 

Trafikkleder Kristiansund



Mona Ahtola
Tlf: 934 36 168
E-post:
mona.ahtola@hob-gods.no

 

Trafikkleder Molde

 Kan være et bilde av 1 person

Bjørnar Kruse
Tlf: 948 36 649
E-post:  hob.molde@gmail.com