Personvernpolitikk Hob Gods AS

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Hob Gods AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger.
Hob Gods AS er underlagt norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldene regler for personopplysninger, og behandling av disse.
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som kontaktskjema.


Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren for nettsiden.
Det er kun Hob Gods AS og underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst fra Hob Gods AS hvilke personopplysninger som Hob Gods AS har registrert om deg.
Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Hvis du vil kontakte oss, vennligst gjør det her; Hob Gods AS, Sølbergsbakkan 8, 7336 Meldal,
telefon 40 00 23 80, eller e-post atle.solberg@hob-gods.no.