Om Hob Gods AS

Hob Gods AS er et godstransport-selskap med hovedtyngden i Midt-Norge og har avdelinger i Orkanger, Trondheim, Kristiansund og Molde
V
i har et utstrakt nett av godsruter i dette området samtidig som vi også utfører kontrakts-kjøring. 

Vår største styrke er våre 130 medarbeidere som besitter stor fagkompetanse og som utøver sitt yrke med stolthet.

Vi kjører faste distribusjonsruter i store deler av Trondheim og mellom Trondheim og Orkdal, Meldal, Hemne, Meråker, Surnadal, Snillfjord, Hitra og Frøya.
I Kristiansund har vi stykkgodsterminal og godsruter til Averøy, Smøla, Tustna, Aure, Surnadal, Tingvoll og Sunndal samt tilbud om landsdekkende transport.
Langtransporten styres fra Orkanger. Vi kjører for tiden mest innenlands, men kan også tilby internasjonale transporter for våre kunder.


Nøkkelinfo om bedriften

  • Hob-Gods AS har 85 biler og ca 130 ansatte
  • Avdelingskontor i Trondheim, Orkanger og Kristiansund
  • Virksomhetsområdet er transport av gods og tjenester i tilknytning til dette
  • Kjerneområdet for virksomheten er fra Romsdalsfjorden og nordover til Trøndelagsfylkene
  • Vi har kapasitet til å ta oppdrag både nasjonalt og internasjonalt
  • Vi har samarbeidspartnere som styrker oss utenfor kjerneområdet

Vi jobber ut fra følgende motto:

"Det skal være en positiv
opplevelse å bruke Hob-Gods"
    

 


Hovedkontor

Sølbergsbakkan 8
7336 Meldal
Tlf: 40 00 23 80
Fax: 72 48 18 88
E-post:
post@hob-gods.no
Daglig leder

Atle Sølberg
Tlf: 934 36 166
E-post:
atle.solberg@hob-gods.no