Om Hob Gods AS

Hob Gods AS er et godstransport-selskap med hovedtyngden i Midt-Norge og er tilstede i Meldal, Trondheim, Kristiansund, Molde, Oslo og på Rudshøgda.
V
i har et utstrakt nett av godsruter i dette området samtidig som vi også utfører kontrakts-kjøring. 

Vår største styrke er våre 150 medarbeidere som besitter stor fagkompetanse og som utøver sitt yrke med stolthet.

Vi kjører faste distribusjonsruter i Trondheim og mellom Trondheim og Orkdal, Meldal, Hemne, Meråker, Surnadal, Snillfjord, Hitra og Frøya.
I Kristiansund har vi stykkgodsterminal og godsruter til Averøy, Smøla, Tustna, Aure, Surnadal, Tingvoll og Sunndal samt tilbud om landsdekkende transport.
Langtransporten styres fra Trondheim. Vi kjører for tiden mest innenlands, men kan også tilby internasjonale transporter for våre kunder.
På Rudshøgda drifter vi distribusjon til søndre Østerdal og parti og trekketjenester på Østlandet.

 


Nøkkelinfo om bedriften

  • Hob-Gods AS har 100 biler og ca 150 ansatte
  • Lokalisert foruten Meldal i Trondheim, Kristiansund, Molde, Oslo og på Rudshøgda.
  • Virksomhetsområdet er transport av gods og tjenester i tilknytning til dette.
  • Vi har kapasitet til å ta oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bedriften er medlem av NHO Transport og Logistikk og er tilknyttet tariffavtale for sjåførene.

Vi jobber ut fra følgende motto:

"Det skal være en positiv
opplevelse å bruke Hob-Gods"
    

 


Hovedkontor

Sølbergsbakkan 8
7336 Meldal
Tlf: 40 00 23 80
E-post:
post@hob-gods.no

Daglig leder

Atle Sølberg
Tlf: 926 54 000
E-post:
atle.solberg@hob-gods.no